Voorwaarden

Voorwaarden

Voorwaarden inschrijving ThuistrefferVechtdal.nl

Als u zich inschrijft als woningzoekende bij ThuistrefferVechtdal.nl, dan gaat u akkoord met de spelregels en inschrijfvoorwaarden. Welke dat zijn leest u hieronder. Met uw inschrijving bevestigt u dat u deze informatie hebt gelezen. Gaat u niet akkoord met de spelregels en inschrijfvoorwaarden? Dan verzoeken wij  u om u niet in te schrijven bij ThuistrefferVechtdal.nl

Als wij de spelregels en inschrijfvoorwaarden tussentijds wijzigen, dan leest u dat in de disclaimer. De nieuwe voorwaarden gelden vanaf het moment dat wij ze plaatsen. Wij hoeven u daarvan niet op de hoogte te brengen.

Inschrijfvoorwaarden

1. De minimale leeftijd voor inschrijving is 18 jaar.

2. Aan woningzoekenden onder de 18 die via de rechter een meerderjarige status hebben gekregen, kan ontheffing van deze leeftijdseis worden gegeven. Het bewijs van de meerderjarigheidsstatus moet bij één van de deelnemende corporaties worden ingeleverd.

3. Een inschrijving bij ThuistrefferVechtdal.nl is gratis. Als u zich inschrijft maakt u zelf een gebruikersnaam en wachtwoord aan. Na de inschrijving ontvangt u via e-mail een inschrijfbevestiging. Daarin staat ook uw inschrijfnummer.   

4. Stichtingen kunnen zich niet inschrijven als woningzoekende, alleen natuurlijke personen.

5. Uw inschrijving is actief als u alle gegevens hebt ingevuld en de akkoordverklaring heeft aangevinkt.

6. U mag één keer ingeschreven staan. Een inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan andere woningzoekenden. Een inschrijving kan bestaan uit een aanvrager en een medeaanvrager. Desgewenst kunnen inschrijvingen worden samengevoegd of gesplitst, waarbij ieder zijn eigen inschrijfduur behoudt.

7. U bent zelf verantwoordelijk voor het correct houden van uw gegevens. U kunt dit zelf aanpassen via (‘Mijn Gegevens’) ThuistrefferVechtdal.nl baseert zich bij het selecteren van passend aanbod op de door u ingevulde gegevens. Mocht blijken dat uw gegevens niet correct zijn, dan kan een woningaanbieding worden ingetrokken. Het is belangrijk dat uw contactgegevens altijd juist zijn. Indien wij voor een woningaanbieding geen contact met u kunnen krijgen, beschouwen wij dit als een weigering. Dit kan ertoe leiden dat uw inschrijving wordt geblokkeerd. Zie hiervoor de spelregels.

8. Raakt u uw inlognaam kwijt, dan moet u zich legitimeren bij één van de deelnemende corporaties om een nieuwe inlognaam te kunnen krijgen.

9. Raakt u uw wachtwoord kwijt, dan kunt via de website vragen om een nieuw wachtwoord.

10. Na de eerste inschrijving staat u voor de periode van een jaar ingeschreven. Om ingeschreven te blijven staan moet u jaarlijks uw inschrijving herbevestigen. Het verlengen van uw inschrijving is gratis. Een maand voordat uw inschrijving afloopt ontvangt u van ons een herinnering. U krijgt hier vanzelf bericht van via een e-mail van ThuistrefferVechtdal.nl. Reageert u niet binnen de gestelde termijn, dan ontvangt u nog één keer een herinnering. Daarna wordt u uitgeschreven als woningzoekende. Als u als woningzoekende geen huurder bent bij Beter Wonen Vechtdal of bij de Veste verliest u op dat moment ook uw inschrijfduur (bij huurders van de deelnemende corporaties is de woonduurregeling van toepassing).

Uw gegevens

Uw inschrijving moet volledig, juist en naar waarheid zijn ingevuld. Het is belangrijk dat uw inschrijfgegevens actueel blijven. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Vergeet daarom niet om deze regelmatig te controleren via (‘Mijn Overzicht’). Als blijkt dat uw inschrijfgegevens niet kloppen, kunnen wij een aanbieding voor een toewijzing van woonruimte intrekken. Om te kunnen reageren op woningaanbod is het vooraf uploaden van de juiste inkomensgegevens verplicht. Doet u dit niet, dan kunt u niet reageren op woningaanbod.

Uw inschrijfgegevens zijn beschikbaar voor ons, de verhuurders en de websitebeheerder. Wij gebruiken deze gegevens voor het aanbieden en verhuren van woonruimte. We behandelen uw gegevens volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) c.q. de AVG en geven deze nooit door aan derden. We hebben het College Bescherming Persoonsgegevens gemeld dat we persoonsgegevens registeren.     

Beëindiging van uw inschrijving

U kunt zich op ieder gewenst moment zélf uitschrijven als woningzoekende. Daarnaast zijn er nog een aantal aanleidingen waarom wij uw inschrijving (kunnen) beëindigen:

·         Uw inschrijving vervalt op het moment dat u een woning van ons krijgt toegewezen;

·         Als u doelbewust fraudeert met inschrijfgegevens kunnen wij uw inschrijving per direct beëindigen.